Napište nám

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Aktuality

Nový softwarový nástroj - Kalkulátor norem

Program KALKULÁTOR NOREM vznikl za podpory dotací z Evropské unie. Je zcela novým softwarovým řešením pro podporu výrobních procesů všech typů výrobních společností (zakázková, malokusová, sériová).

Kalkulátor slouží pro jednodušší stanovení norem spotřeby času. 

Umožňuje

 • systematickou tvorbu časových norem na operace a výrobky
 • nastavení normativů dle podmínek společnosti,
 • jednoduchou správu normativní základny v členění na jemné a hrubé normativy,
 • různé varianty výpočtu časových norem.

Přínosy

 • úspora času a práce při tvorbě časových norem na operace a výrobky,
 • rychlý přehled stavu časových norem u jednotlivých výrobků a operací,
 • stanovení pravidel v časových normách,
 • snadná změna způsobu výpočtu časových norem dle aktuálních technicko-organizačních podmínek,
 • podpora plánování a kalkulací.

 

Funkcionality

 • tvorba TPV (kusovníky, postupy),
 • variantní tvorba TPV (kopírování postupů),
 • převody jednotek,
 • variantní výpočty norem spotřeby času, 
 • hromadné úpravy normativních předpisů,
 • import dat z ERP systému (kusovníky, postupy, číselníky operací, pracovišť apod.),
 • exportu dat do struktury.xls a do ERP,
 • textové i grafické výstupy.

Ovládání Kalkulátoru je velmi jednoduché. Odpovědný pracovník zadá technologický postup, který je dále členěn na operace a úkony. Systém sám určí, která data je potřeba zadat. Systém sám spočítá čas každé operace a čas potřebný pro výrobu celého produktu