HELIOS
Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Obchod a marketing

    Identifikujte své potenciální zákazníky, využijte možnost efektivního řízení obchodních zástupců, použijte řešení pro snadné vyhodnocování obchodních aktivit?

CRM:

Řízení marketingu:

 • identifikuje potenciál trhu

 • řeší tvorbu marketingového plánu (od strategie až po jednotlivé úkoly)

 • umožňuje plánování, řízení a vyhodnocování marketingových kampaní

 • nabízí sledování marketingových aktivit u zákazníků

 • podporuje sledování prodejnosti produktů dle jednotlivých dimenzí (střediska, regiony, zakázky, zaměstnanci)

Obchodní proces:

 • řeší sledování obchodních příležitostí;

 • umožňuje evidenci aktivit

 • nabízí plánování obchodních zakázek

 • řeší vyhodnocování obchodních příležitostí

 • monitoruje aktivity obchodníků

 • sleduje rozpracovanost v měsících

 • vyhodnocuje úspěšnost příležitostí

Servis a služby:

 • řeší realizaci obchodních případů (může být realizována i samostatně s využitím dalších modulů, např.: Řízení projektů, Výroba)

 • umožňuje evidenci požadavků (dispečink) a členění servisních zásahů

 • eviduje reklamace, servisní zásahy a pravidelné návštěvy

 • pomáhá přidělovat úkoly pro servisní technik

 • podporuje plánování pravidelných revizí, kontrol

 • umožňuje sledování nákladů na servisní zásahy

 • vyhodnocuje prodeje náhradních dílů a služeb

Související oblasti a návazná řešení:

 • Automatizace procesů (Workflow)

 • Řízení toku dokumentů a jejich evidence

 • Prezentace a zadávání informací na webu (B2B řešení, eShop, mobilní portál)

 • Mobilní řešení pro obchodníky, skladníky, servisní techniky

 • Vyhodnocování (HELIOS Inteligence, Manažerské rozhraní)
  Fotogalerie


prehled vydejek vc. kodu zasilek a stitku