Napište nám

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

MACS ve společnosti PLASTIA

► Výchozí stav

Společnost PLASTIA, výrobce širokého sortimentu komponentů a výrobků z plastických hmot, hledala nové metody pro operativní a strategické plánování a vyhodnocování produktů z důvodu nedostatečnosti ERP systému. Společnost požadovala přesné plánování nákladů, detailní odchylkové analýzy, efektivní plánování odbytu a flexibilní výpočty příspěvků na krytí, které jsou nedílnou součástí cenové politiky.

► Řešení

Vhodným kandidátem se stal MACS CONTROLLING SUITE, který byl vyvinut německými specialisty. Výhodou controllingové aplikace je adaptovatelnost s libovolnými ERP systémy

► Průběh implementace

Předpokladem úspěšné implementace je důkladná analýza a přesné zpracování informací z informačního systému, proto ve společnosti PLASTIA proběhla reimplementace stávajícího informačního systému. Využity byly zkušenosti dodavatele controllingového nástroje s informačním systém společnosti, což vedlo k bezproblémovému nastavení vazeb v controllingovém modelu. Dále byl vytvořen kalkulační model a bylo prověřeno správné přiřazování nákladů a rozdělení výnosů. V poslední fázi došlo k zpřesnění výpočtů krycích příspěvků a Macs Controlling Suite byl nasazen. 

► Současný stav ve společnosti PLASTIA

Společnost implementací controllingové aplikace získala predikci pro vývoj prodejů. Zjednodušilo se i měsíční plánování tržeb

Prostřednictvím snadného výpočtu hraničních nákladů dokáže přesně vyhodnotit klíčové zakázky. Je schopná konkurenčně čelit tlaku na snižování nákladů díky detailní informaci o nákladovosti strojů, jejich vytížení ve variabilních a fixních nákladech

Podle výroku majitele společnosti pana Ing. Stanislava Novotného:

„hlavní předností nasazení MACS CONTROLLING SUITE jsou rychlé způsoby rozhodování, které se udávají na základě přesně vypovídajících reportů. Odpovědní pracovníci mají přímý přístup k potřebným číslům a vyhodnocením. Údaje z MACS CONTROLLING SUITE slouží ve společnosti PLASTIA také jako základ pro variabilní části odměn."

► Shrnutí

Společnost PLASTIA zatím využívá jen dva stěžejní moduly: „Sales and Profit“ a „Cost center“, které jsou stavebním kamenem celého systému a přinášejí prospěch v následujících oblastech:

  • plánování a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých středisek, produktů,
  • zákaznické plánování, 
  • plánování nákladů,
  • sledování skutečně vynaložených nákladů,
  • sjednocené reportování,
  • bezpapírové řízení,
  • přístup pracovníků k informacím = selfcontrolling,
  • rychlé měsíční uzávěrky.