Služby

Napište nám

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zpracování účetnictví

banner ucetnictvi

Účetnictví slouží jako podklad pro rozhodování o budoucnosti firmy. Přesně zpracované účetnictví je jedním ze zdrojů dat pro efektivní řízení finančních tokůa zdrojů firmy.

Klademe důraz na vedení účetnictví podle aktuálních legislativních předpisů

Ke zpracovávání účetnictví a daňové evidence používáme program HELIOS Orange

Lze se dohodnout na pravidelném reportingu pro zvýšení kondice Vaší podnikatelské činnosti.

Nabízíme 2 možnosti spolupráce:

1. Sdílené účetnictví

Sdílené účetnictví funguje na principu vzájemné kooperace klienta a externího subjektu. Základem je společně používaný ekonomický systém, do kterého mají přístup zaměstnanci klienta a externího subjektu. 

Klient do systému zadáváprvotnídoklady - faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady, my se staráme o pečlivé účtování dokladů. Pokud se vyskytnou nesrovnalosti, ihned o nich klienta informujeme. 

Výhodouje:

 • rychlé zpracování účetních dokladů,
 • on-line přístup klienta do účetnictví a k informacím o hospodaření firmy,
 • doklady ve správě klienta.

2. Externí účetnictví

Externí účetnictví je vhodné pro firmy, které nemají zájem zřizovat pozici účetního. Stačí nám dodat potřebnou dokumentaci a o vše se postaráme.

Dokumenty si od Vás osobně převezmeme (případně zajistíme bezpečnou elektronickou cestu) a v předem dohodnutých intervalech je zpracujeme. Zpracované výstupy včas předáváme a o průběhu zpracování Vás neustále informujeme.

Model externího účetnictví Vám přináší:

 • úsporu času,
 • snížení mzdových nákladů a nákladů na vzdělání zaměstnanců účetního oddělení,
 • eliminaci nákladů na výpočetní techniku a ekonomický systém,
 • snížení chybovosti díky našim dlouholetým zkušenostem.

Lze se dohodnout na pravidelném reportingu pro zvýšení kondice Vaší podnikatelské činnosti.

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence nabízíme tyto služby: 

 • zaúčtování veškerých účetních dokladů,
 • zpracování daňových přiznání:
  • daň z příjmů,
  • daň z přidané hodnoty,
  • další daňová přiznání a jiné úřední formuláře podle individuální situace.
 • zpracování podkladů k procesu inventarizace,
 • zpracování účetních závěrek,
 • přechod z daňové evidence na účetnictví,
 • poskytování účetního poradenství,
 • dohled nad vedením účetnictví,
 • rekonstrukce účetnictví i daňové evidence,
 • zastupování u finančního úřadu, při kontrolách správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven,
 • poradenství při zakládání nových firem,
 • další úkony dle dohody.


Přehled výkazů – HELIOS Orange

Ceník

Níže uvádíme informativně nejběžnější položky vedení účetnictví. Dle Vašich požadavků a jsme připraveni přizpůsobit nabídku Vašim potřebám.

Cena za doklad je nezávislá na počtu položek ! Může být více středisek, zakázek, nebo v účetním deníku více podvojných účetních záaznamů.

BOD POPIS Cena
1 Měsíční paušál (zpracování DPH, kontrolní hlášení, měsíční uzávěrka, údržba pohledávek a závazků) od 2.000,-
2 Ruční vstup dokladu (faktura přijatá, faktura vydaná, pokladní doklad, účetní doklad) od 20,-
4 Sdílený doklad (faktura přijatá,faktura vydaná, pokladní doklad, účetní doklad)
12,-
5 Zpracování položky banky 10,-
6 Automatizované doklady (skonta, kurzové rozdíly) 10,-
7 Silniční daň - auto 300,-
8 Mzdy - zpracování kompletní agendy (OSSZ,ZP,daně) - paušál do 5 zaměstnanců 500,-
9 Mzdy - poplatek dle počtu výplat v měsíci od 250,-

V případě specifických požadavků nás neváhejte kontaktovat

Příklad výpočtu pro firmu : obrat 8 MiO Kč, 5 zaměstnanců, 100 faktur měsíčně, 20 pokladních dokladů, používají Helios Orange, čvrtletní plátce DPH

    Množství Jedn.cena Měsíční náklad
1 Měsíční paušál 1 2.500 2.000,-    
2 Doklady (FP,FV, pokladna) 120 12 1.440,-
3 Bankovní výpisy 120 10 1.200,-
4 Silniční daň 2 300 :12 50
5 Mzdy - bez paušálu 5 300 1.500
6 Celkem     6.190,-