MACS

Napište nám

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Moduly

Macscomplete methods

Předností MACS Controlling Suite je jeho složení z několika modulů, které lze naimplementovat postupně a společnost klienta není tak zatížena vysokými prvotními náklady. Všechny moduly jsou navzájemprovázané a vytváří tak jednotnou datovou kostku.

Provázanost modulů

1.   Modul S&P (Sales and Profit)

Slouží pro zákaznické plánování – provozní a marketingový dohled, a výnosové plánování – controllingový dohled. Je důležitý pro kontrolu hospodaření a proaktivní controlling úspor.

Umožňuje sofistikované plánování podle zákazníků a druhu. Je využit iterativní plánovací proces s ohledem na časovou a nákladovou efektivitu. Umožňuje vyhodnocovat provozní procesy, a na základě toho vylepšovat plánování organizace jako celku.

Modul S&P slouží pro:

 • víceleté plánování,
 • porovnání plánu a skutečnosti,
 • simulace a prognózy,
 • cenové a objemové analýzy,
 • ABC analýzy,
 • tvorbu kalkulací,
 • řízení zpráv o ziskovosti,
 • zjištění příspěvku na krytí – zda se vyplatí produkt ještě vyrábět.

2.   Modul CCC (Cost Centre-Controlling)

Je nástroj pro plánování a proaktivní controlling obecných nákladů, popřípadě strukturovaných nákladů. Diferencující a rychle se měnící přání zákazníků nutí k pružnosti a k automatizaci výroby, což vede ke zvyšování fixních nákladů. V oblasti přímých nákladů se jedná o oblasti řízení, podpory výroby, správy, rozvoje a výzkumu. Z těchto důvodů je nutné plánovat a vyhodnocovat vývoj obecných nákladů.

Modul CCC umožňuje:

 • roční i víceleté plánování s využitím všech běžných nákladových metod,
 • simulace a odchylkové analýzy,
 • fixní a variabilní plánování nákladů,
 • vnitropodnikové přepočty výkonů,
 • zjišťování nákladových sazeb,
 • plánování nákladových druhů, středisek a množství výkonu.

Modul CCC tvoří základnupro Modul ABC (aktivity based costing) a poskytuje data pro Modul S&P.

3.   Modul ABC (Activity Based Costing)

Je nástroj pro plánování a proaktivní controlling nákladových procesů. Modul ABC je stěžejní pro řízení režijních nákladů – hledá rezervy a přiřazuje náklady k elementárním procesům. Modul ABC je schopen zlepšovat a v reálném čase optimalizovat vývoj nákladů. Modul ABC poskytuje popis alokace nákladů, čímž firma zjistí reálné náklady na produkt.

Modul ABC umožňuje:

 • plánování částečných a hlavních procesů,
 • zjišťování nákladových sazeb v procesu,
 • kalkulace nákladů v procesu,
 • roční a víceleté plánování,
 • sledovat odchylky obchodních roků,
 • simulace a prognózy.

4.   Modul PRO (Product Costing)

Je nástroj pro plánování a proaktivní controlling výrobních nákladů. Do detailu informuje o nákladech na výrobu.

Modul PRO podporuje podnikání v:

 • nalezení ceny,
 • redukci nákladů (základ pro hodnoty analýz),
 • optimalizaci nákladů na zhotovení,
 • ocenění nedokončené výroby a hotových výrobků,
 • rozhodnutí „make or buy“.

Modul PRO umožňuje:

 • kalkulaci nákladů na výrobu – plán, skutečnost, budoucnost
 • a jejich vzájemné porovnání,
 • kalkulaci podle hodnotových systémů,
 • kalkulaci podle rozdílných kalkulačních schémat,
 • kalkulaci primárních nákladů,
 • zjištění hraničních a plných nákladů,
 • plánování materiálových a kapacitních požadavků,
 • měnový přepočet,
 • analýzy odchylek.

5.   Modul PRC (Project Controlling)

Je nástroj pro plánování a proaktivní controlling nákladových projektů. Modul PRC usnadňuje práci projektovým manažerům díky snazšímu plánování a sledování nákladů na projekt/zakázku.

Modul PRC umožňuje:

 • odhady nákladů, revize nákladů, nákladové analýzy na projekty/zakázky,
 • přeúčtování nákladů z modulu CCC do projektů
 • controlling projektu/zakázky se sledováním jejich rentability,
 • sledovat nepřetržitý tok informací vztahující se k projektu.

6.   Modul TAC (Target Costing)

Modul TAC (Target Costing), v češtině metoda cílových nákladů, je jedna z metod pro stanovení ceny výrobku. Využívá se při vývoji nových výrobků a služeb. Firma připravující nový výrobek či službu stanoví konečnou prodejní cenu a marži, od kterých se následně vše odvíjí. Umožňuje sladit požadavky trhu s rozvojem výroby.

Metoda Target Costing je využívaná zejména na cenově citlivém trhu, jakým je nejen Česká republika.

Modul TAC je podporován ostatními moduly. Plánování nákladů může být prováděno ve vlastních hodnotových systémech v modulu CCC. V modulu PRC jsou naplánovány projekty, které musí být provedeny v návaznosti s novým produktem. V modulu ABC jsou zjištěny nákladové sazby pro nové procesy. Všechny zjištěné informace se vlijí do „Target kalkulace“. Z tržní ceny a plánovaného zisku se nadefinuje zbylý nákladový blok. Tento iterativní proces mezi trhem, vývojem, zhotovením a controllingem bude probíhat tak dlouho, dokud nebude dosaženo požadovaného výsledku.

7.   Modul BC (Balance & Cashflow)

Modul BC (Balance & Cashflow) slouží pro podporu controllera při integrované výsledovce, rozvaze a plánování cashflow. Jeho předností je, že včas varuje v případě finanční tísně, zajišťuje vysokou průhlednost celkové situace likvidity a integruje všechny dříve vypočtené dílčí rozpočty (odbyt, plánování nákladů, … ).

Modul BC umožňuje plánovat:

 • zisk,
 • cashflow (přímou a nepřímou metodou) i na měsíční bázi,
 • likviditu,
 • rozvahu,
 • výkaz zisku a ztráty,
 • investice a úvěry.

Modul BC obsahuje funkce:

 • generátor reportů,
 • více měn,
 • sezónní výkyvy,
 • předdefinované finanční ukazatele.