MACS

Napište nám

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Přínosy

 • Přesná a jasná navigace uživatele respektující směrnice designu Windows
 • Dlouhodobé plánování a vyhodnocování úspěšnosti jednotlivých středisek, produktů, projektů
 • Zákaznické plánování
 • Plánování nákladů (i dle IFRS) a sledování skutečně vynaložených nákladů
 • Plánování tržeb
 • Vyhodnocení klíčových zakázek
 • Sledování nákladovosti strojů
 • Sjednocené reportování
 • Bezpapírové řízení
 • Přístup pracovníků k informacím = selfcontrolling
 • Rychlé měsíční uzávěrky
 • Detailní odchylkové analýzy
 • Flexibilní výpočty příspěvků na krytí, na zákazníka a druh zboží
 • Rychlé rozhodování
 • Předdefinované finanční ukazatele
 • Varovný systém pro finanční tíseň
 • Integrace dílčích rozpočtů (odbyt, plánování nákladů,…)
 • Zjednodušená tvorba kalkulací