Nadstavbová řešení
Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Řízení kvality

HELIOS Orange se na podzim roku 2015 rozšířil o nové agendy z oblasti řízení kvality. Konkrétně se jedná o 7 samostatných modulů o které lze rozšířit vaši instalaci. Níže uvádíme stručný popis jednotlivých agend. V případě dotazů nás kontaktujte.

  1) Reklamace

  Agenda umožňuje evidovat veškerý proces řešení tzv. pasivní reklamace (reklamace uplatněné odběratelem vůči naší organizaci), tzv. aktivní reklamace (reklamace uplatněné naší organizací vůči dodavateli) a interních neshod (neshody vzniklé v naší organizaci).

  Přímo z agendy lze zajišťovat a realizovat potřebné objednávky náhradních položek potřebných pro řešení reklamace, včetně realizace potřebných dokladů (Potvrzení reklamace,Reklamační protokol, Krokový plán nápravy vad, a jiné).

  2) Správa měřidel

  Evidence, sledování a plánování kontrol měřidel. Podpora časové frekvence kontrol, ale i kontrol po určitém počtu použití. Podpora prokázání zajištění nakládání s měřidly podle Zákona o metrologii, č.505/90.

  Sledování nákladovosti jednotlivých měřidel, držitelů měřidel potřebné údaje přístupné z jednoho místa.

  3) Údržba strojů a zařízení

  Vytvoření plánu údržby zajistí, že budou všechny údržby zajištěny včas a potřebném rozsahu.

  Zpětně je možné zjistit, který pracovník a kdy údržbu prováděl a samozřejmě i např. jaké náhradní díly potřeboval (plán spotřeby materiálu lze připravit i dopředně).

  Porovnání plánovaných a skutečných nákladů na údržbu.

  4) Řízení auditů,neshody

  Vedení organizace má přehled o všech plánovaných i realizovaných auditech a návazných úkolech/opatřeních z těchto auditů.

  Do evidence lze zahrnout jak audity interní, tak audity externí (zákaznické, dodavatelské, certifikační.

  Umožňuje jednoduchou kontrolu plnění úkolů/opatření z auditů a jejich plánování.

  5) Řízení nabídek a poptávek

  Řízení nabídko-poptávkového procesu umožňuje uživateli přehledně kdykoli zjistit stav a především rychle vyhodnotit nejlepší možnou variantu.

  Podporuje rychlé dohledání kompletních historických informací, včetně souvisejících rozhodnutí o výběru a umožňuje také rychlé dohledání podobných případů.

  Cílem je tedy zlepšení sledování a řízení obchodního případu až na úroveň vyhodnocování jednotlivých pracovníků.

  6) Vztahy s obchodními partnery

  Cílem je zajištění informací týkající se chování / kvality jednotlivých dodavatelů a odběratelů.

  Jedná se o informace, které lze automatizovaně vyhodnotit z IS (platební morálka, dodržování termínů dodání,.) a také o informace, které závisí na pocitu jednotlivých uživatelů (příjemné jednání, ochota, ...).

  Cílem je průběžný sběr informací, jednotná evidence dle předdefinovaných atributů, rychlá kategorizace a porovnání obchodních partnerů.

  7) Řízená dokumentace

  Mnoho typů dokumentů vyžaduje pro své zpracování řízení svého stavu.

  Agenda "Řízená dokumentace" nabízí možnost přiřazování jednotlivých stavů konkrétním dokumentům a zajištění jejich verzování včetně poznámkové diskuze k celému dokumentu, nebo jeho části.