Služby

Napište nám

Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Zpracování mezd a personalistiky

Výsledek naší práce není pouze mzdový lístek a výkazy požadované veřejnými institucemi. Zabýváme se personalistikou, analýzou produktivity, úsporami osobních nákladů, automatickým zúčtováním, přenosy zkumulovaných dat a dalšími prvky zefektivňujícími administrativní úkony.

Nabízíme Vám:

 • zpracování podkladů pro výplatu mezd podle platné legislativy,
 • zpracování a odevzdání výkazů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,
 • vypracování potvrzení o výdělku pro účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, apod.),
 • výpočet zákonného pojištění firmy včetně projednání na příslušné pojišťovně a sestavení příkazů k úhradě pojistného,
 • vedení osobní evidence zaměstnanců vč. školení, lékařských prohlídek, apod.
 • vedení evidenčních listů důchodového zabezpečení,
 • evidence čerpání dovolené,
 • účtování nároků pracovníků z pracovního poměru,
 • vedení předepsané evidence pracovní neschopnosti,
 • provádění ročního zúčtování daně,
 • vypracování ročního hlášení o vyúčtování daně,
 • vypracování motivačního a odměňovacího systému,
 • tvorba podkladů pro jakékoliv typy statistických šetření.

Založení karty Zaměstnanci