Partnerská řešení
Form not found or is not published

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

EDI

EDI (Electronic Data Interchange) je elektronická výměna dat, obchodních dokumentů, mezi partnery. Je součástí tzv. e-business.  

Komunikace mezi obchodními partnery skrývá nepříliš nápadný, avšak velmi významný potenciál pro zvýšení produktivity. Každodenní činnosti v oblasti výměny informací s dodavateli, odběrateli nebo logistickými partnery jsou zpravidla považovány za neměnné a často jim není věnována dostatečná pozornost. Obsahují však celou řadu neefektivních nebo zcela zbytečných operací, které tvoří nezanedbatelný podíl na celkových nákladech a jsou do značné míry určující pro celkovou úroveň kvality obchodních procesů.

Cílem EDI je dosáhnout automatizace procesů a předcházet tak papírovým obchodním transakcím. EDI umožňuje předávat, kontrolovat a zpracovávat objednávky, faktury v reálném čase. 

Prostřednictvím EDI lze řešit mnoho dalších obchodních procesů, včetně správy kmenových dat, zasílání elektronických dodacích listů, poskytování informací o zboží nebo zpracovávání požadavků na platby.

EDI je určeno podnikům o jakékoliv velikosti, v jakémkoliv průmyslovém odvětví, v jakékoliv zemi vyměňovat si obchodní data bez ohledu na to, jaké používají komunikační kanály, datové formáty a média. 

Mezi hlavní přínosy patří:

 • úspory nákladů plynoucí ze snížení pracnosti při zpracování obchodních dokumentů

 • úspora papírů pro tisk a poštu

 • snížení ručního zadávání dat

 • automatizace procesů

 • všestranné zlepšení kvality a kontroly procesů (urychlení, snížení chybovosti, automatizované vyhodnocování apod.)

 • spolehlivý a bezpečný komunikační kanál pro výměnu obchodních dokumentů se všemi partnery

 • zcela nové možnosti při optimalizaci procesů spojených s tokem zboží

 • přenos informací v reálném čase

Můžete si vybrat několik možností využití nástrojů EDI v závislosti na velikosti podniku, technické infrastruktuře a množství vyměňovaných dokumentů. Malé a středně velké podniky s malým objemem dokumentů obvykle používají online portál EDI. Zřízení webového EDI je jednoduché a nákladově efektivní. Jediné, co vyžaduje, je přístup k Internetu. 

 Webove EDI

Další možností je integrace dat do stávajícího podnikového ERP systému a je vhodná pro střední nebo velké podniky s velkým objemem vyměňovaných dokumentů.

Technické požadavky

Hardware (aplikace a databáze na 1 serveru):
 • CPU: 2 jádrový 2 GHz
 • RAM: 4 GB
 • DD: 160 GB
Operační systém:
 • CentOS version 5+ 32/64 bit
 • RedHat version 5+ 64 bit
 • Windows Server 2008 64 bit
 • Windows Server 2008 R2 64 bit
Databáze:
 • Oracle Database Express or Standard (doporučené) 10g 64 bit
 • Oracle Database Express or Standard (doporučené) 11g 64 bit
 • MS SQL 2005 64 bit
 • MS SQL 2008 64 bit
Lze použít i nižší konfiguraci počítače. 

Příklady referencí

Kofola - dlouholetý uživatel řešení pro EDI komunikaci, archivaci dokumentů včetně rozšíření řešení o doplňkovou PDF fakturaci.

Globus – používá EDI pro komunikaci s lokálními i mezinárodními partnery

Procter & Gamble – používá outsourcingové řešení EDI pro elektronickou fakturaci