Helios Orange

Helios Orange je podnikový informační systém, o jehož výstupy se můžete opřít. Je vyvinut tak, aby pomáhal s orientací v záplavě údajů, které souvisejí s činností každé firmy.

Díky velkému množství specializovaných modulů a možnosti individuálního nastavení každého z nich je vždy Helios Orange přizpůsoben potřebám firmy, bez ohledu na její velikost a oborové zaměření. Helios Orange pomáhá a urychluje manažerská rozhodnutí, která jsou důležitá z hlediska konkurenceschopnosti firmy.

Helios umožňuje:

Vlastní pohled na data

  • Neomezené množství uživatelských definovaných přehledů
  • Filtrování, třídění, seskupování zobrazených dat každému uživateli

Úpravu datových zdrojů

  • Přidání vlastních informací k libovolnému záznamu
  • Možnost práce s daty z jiných systémů v prostředí Helios Orange
  • Zobrazení dat jednoho modulu v přehledech jiných modulů

Vlastní funkcionalitu

  • Možnost rozšíření o vlastní funkce pracující s daty jiných systémů
  • Automatické vykonávání funkcí na základě určité události
  • Možnost začlenění pluginů či vlastních modulů
  • Sestavení uživatelsky definovaných modulů z funkcionality existujících modulů

 

Více informací na stránkách výrobce