Poradenství a konzultační činnost

Poradenství a konzultační činnost se vztahují nejen k nabízeným softwarovým produktům, ale lze ji poskytnout, pokud hledáte komplexní řešení Vašeho podnikání. Konzultanti Vám poradí v oblastech controllingu, ekonomiky, lidských zdrojů, výroby, obchodních procesů, optimalizace procesů a správy IS/IT.

Oblasti poradenství:

 • analýza IS/IT,
 • analýzy za účelem optimalizace procesů,
 • analýzy prostředí,
 • analýzy stávajícího stavu ERP systému,
 • implementace a optimalizace IS/IT,
 • implementace controllingu,
 • implementace ERP systémů,
 • účetní a ekonomické poradenství,
 • daňové poradenství,
 • české účetní standardy,
 • mezinárodní účetní standardy,
 • zpracování a vyhodnocování výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Cash flow),
 • finanční analýzy,
 • zpracování podkladů pro výplatu mezd podle platné legislativy,
 • motivační a odměňovací systém,
 • tvorba podkladů pro statistická šetření,
 • strategického plánování:
  • stanovení dlouhodobých cílů,
  • stanovení strategií,
  • analýza prostředí,
  • stanovení a vyhodnocení KPI (Key Performance Indicators),
  • prověření rizik,
  • tvorba strategických plánů,
  • Business Intelligence a Competitive Intelligence (SWOT Analýza, Benchmarking, Win/Loss analýzy, …)
  • hodnocení a kontrola strategie,
  • Balanced Scorecard,
 • EPO portál – elektronické podání formulářů pro finanční správu.