Univerzální importy a exporty – propojení s RAYNET

Naše řešení univerzálních importů bylo rozšířeno o možnost odesílat informace z Helios Orange a přijímat data z RAYNET CRM.

Popis řešení :

Program pro přenos dat se spouští na libovolném počítači nebo serveru, odkud lze spustit Helios Orange. Program se připojí k webové databázi Raynetu pomocí “API” a automaticky přenese data z Heliosu do Raynetu a zpět. Každou část přenosu lze parametrizovat (pouze nové záznamy, přepsat stávající) atp. Program lze libovolně zákaznicky měnit.