Řízení skladů

Vyvinuli jsme specializované nadstavby pro rychlé operace pohybu a trasováni materiálu pro Helios Orange. Problém komplexních informací je, že je musíme zadávat na více místech v ERP systémech se vzájemným propojením.

Příkladem je příjem na sklad, kde je nutné projít pro každou položku více formulářů:

 • Hlavička příjemky (dodavatel, datum, měna, kurz…)
 • Položky příjemky (materiál, zboží…)
 • Výrobní číslo – založit nové výrobní číslo, přiřadit množství dle výrobních čísel
 • Skladové umístění – regál, v případě více umístění zapsat seznam a množství v jednotlivých regálech
 • QMS – zapsat údaje o kvalitativních podmínkách dodávky
 • Vše propojit s objednávkou

Zakázkový/uživatelský formulář provede všechny operace na jednom místě a neumožní zvolit jiný způsob/postup vyplnění. Snižuje tedy náročnost obsluhy a zvyšuje kvalitu zadaných dat.

Příjem na sklad

 • Rychlí formulář pro skladníky
 • Automatické generování spotřební šarže
 • Tisk štítků čárového kódu pro každé balení
 • Integrovaný QMS – kontrola jakosti na vstupu
 • Dvouúrovňové schvalování příjmu

Vratky z výroby

 • Vrácení přebytků z výroby
 • Výdej na výrobní příkaz
 • Automatické přiřazení k výrobnímu příkazu a pracovišti
 • Individuální formuláře (navažování, prosévání, míchání, linka, cídírna atp)
 • Kombinace hlášení operace, spotřeby materiálu a kontrolních bodů a jakosti
 • Rychlá inventura
 • Založení nové inventury pro konkrétní sklad/lokaci, pracoviště
 • Rychlé záměny za alternativy
 • Evidence historie inventur
 • Možnost generovat inventuru na výrobní čísla / lokace-inventura omezených položek (automatické označení pouze změněných položek)